0

Poruszanie się po etapie wegetatywnym w uprawie nasion konopi indyjskich


W świecie uprawy nasion konopi ważne jest poznanie i zrozumienie fazy wegetatywnej. Faza ta następuje po kiełkowaniu, ale przed kwitnieniem. W tym czasie rośliny budują swoją siłę, wypuszczając zdrowe liście i łodygi. W tym artykule omówimy kilka kluczowych punktów dotyczących poruszania się po tym etapie, takich jak wymagania dotyczące oświetlenia, zapotrzebowanie na składniki odżywcze, metody przycinania i względy środowiskowe, aby uzyskać jak najwięcej z roślin marihuany.

Zrozumienie etapu wegetatywnego

Faza wegetatywna to okres krytyczny dla każdego hodowcy nasion konopi; dzieje się tak wtedy, gdy rośliny skupiają się na tworzeniu mocnych gałęzi pokrytych dużą ilością dużych liści, które później będą wspierać ciężkie pąki podczas kwitnienia. Jest to również najlepszy czas na przyzwyczajenie ich do pożądanych kształtów lub rozmiarów, ponieważ są nadal wystarczająco elastyczne nie tylko fizycznie, ale także psychicznie – co oznacza, że ​​jeśli teraz je pochylisz, jego górna część zacznie ponownie rosnąć w górę, a nie w dół, jak to by się stało kiedy już przejdą w tryb pełnego rozkwitu, gdzie wszystko zostaje sztywno unieruchomione na zawsze, aż w końcu nadejdzie dzień żniw, co może zająć od 8 tygodni do kilku miesięcy, w zależności od genetyki szczepu, itd., bla bla bla…

W fazie wegetatywnej rośliny konopi zazwyczaj doświadczają szybkiego wzrostu, ponieważ gromadzą energię i składniki odżywcze. Faza ta charakteryzuje się brakiem kwitnienia i rozwojem bujnych liści. Niezwykle istotne jest zapewnienie na tym etapie odpowiednich warunków wspierających optymalny wzrost.

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w fazie wegetatywnej. W tej fazie rośliny konopi potrzebują około 18–24 godzin światła dziennie, aby dobrze się rozwijać. Aby zapewnić niezbędne widmo i intensywność światła, powszechnie stosuje się lampy wyładowcze dużej intensywności (HID), takie jak lampy metalohalogenkowe (MH) lub wysokoprężne lampy sodowe (HPS). Lampy LED do uprawy są również popularne ze względu na ich efektywność energetyczną i konfigurowalne spektrum światła. Ważne jest, aby zachować odpowiednią odległość pomiędzy źródłem światła a rośliną, aby zapobiec poparzeniom lub rozciąganiu światła.

W fazie wegetatywnej niezbędna jest odpowiednia wentylacja i cyrkulacja powietrza. Właściwy przepływ powietrza pomaga wzmocnić łodygi, zapobiega pleśni i szkodnikom oraz zapewnia roślinom świeży dopływ dwutlenku węgla. Hodowcy często używają wentylatorów lub systemów wentylacyjnych, aby utrzymać optymalne warunki w rosnącym środowisku.

Temperatura i wilgotność to najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę w fazie wegetatywnej. Rośliny konopi indyjskich rozwijają się w temperaturach pomiędzy 70-85°F (20-30°C) i preferują poziom wilgotności około 40-70%. Utrzymanie stabilnych i optymalnych warunków środowiskowych sprzyja zdrowemu wzrostowi i zmniejsza ryzyko wystąpienia szkodników i chorób.

Oprócz czynników środowiskowych, w fazie wegetatywnej kluczowe znaczenie ma zarządzanie składnikami odżywczymi. Rośliny konopi indyjskich wymagają zrównoważonej podaży makroelementów (azotu, fosforu i potasu), a także niezbędnych mikroelementów. Wielu hodowców stosuje nawozy specjalnie opracowane na fazę wegetatywną, aby zapewnić roślinom składniki odżywcze niezbędne do energicznego wzrostu.

Zrozumienie tej fazy pozwala hodowcom podejmować świadome decyzje dotyczące oświetlenia, wentylacji, temperatury, wilgotności i zarządzania składnikami odżywczymi. Zapewniając te idealne warunki przez cały zdrowy okres wegetacji; hodowcy mogą przygotować swoje rośliny konopi indyjskich tak, aby osiągnęły sukces w okresie kwitnienia.

Dostarczanie odpowiednich składników odżywczych i światła

Podczas fazy wegetatywnej uprawy nasion konopi niezwykle ważne jest zapewnienie im odpowiednich ilości składników odżywczych i światła, aby mogły rosnąć silne i zdrowe. Oto kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć:

Składniki odżywcze:

Na tym etapie marihuana potrzebuje wielu różnych rodzajów pożywienia, takich jak azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg) i tak dalej, bla bla bla…

Na początek użyj nawozu bogatego w azot, który pobudzi wzrost liści i łodyg. W miarę wzrostu rośliny zwiększaj poziom fosforu i potasu, aby wspomóc rozwój korzeni i ogólny stan zdrowia.

Regularnie sprawdzaj pH pożywki, ponieważ rośliny konopi preferują lekko kwaśne warunki o pH pomiędzy 5,8 a 6,5. Dostosowanie pH w razie potrzeby zapewni optymalne wchłanianie składników odżywczych.

Światło:

W fazie wegetatywnej ważne jest odpowiednie oświetlenie, które zapewnia zdrową fotosyntezę i silny wzrost roślin. Do wzrostu wegetatywnego rośliny konopi potrzebują co najmniej 18 godzin światła dziennie. Na tym etapie powszechnie stosuje się lampy wyładowcze dużej intensywności (HID), takie jak lampy metalohalogenkowe (MH) lub wysokoprężne lampy sodowe (HPS), ponieważ mogą zapewnić wystarczającą intensywność światła.

Umieść światła w odpowiedniej odległości od roślin, aby nie poparzyły się zbyt dużą ilością ciepła lub światła. W miarę wzrostu roślin dostosuj wysokość lamp, aby zachować optymalną odległość między nimi a wierzchołkami roślin.

Rozważ użycie materiałów odblaskowych lub zainstalowanie odblaskowych ścian w swoim space, aby zmaksymalizować dystrybucję światła i zminimalizować straty energii.

Spektrum światła:

Chociaż światło niebieskiego spektrum jest potrzebne roślinom konopi indyjskich przede wszystkim w fazie wegetatywnej, zapewnienie im źródła światła o pełnym spektrum może pomóc uczynić je zdrowszymi i silniejszymi. Oświetlenie LED do uprawy staje się coraz bardziej popularne, ponieważ zapewnia zrównoważone spektrum światła, w tym zarówno długość fali niebieskiej, jak i czerwonej.

Dodanie niewielkiej ilości światła o czerwonym spektrum jako dodatku do głównego źródła może przyspieszyć proces fotosyntezy, jednocześnie promując silniejszy wzrost łodygi.

Utrzymuj stały cykl światła i upewnij się, że rośliny mają nieprzerwaną ciemność podczas okresu spoczynku; imituje to naturalne wzorce światła słonecznego, które stymulują zdrowy wzrost.

Zapewniając odpowiednie składniki odżywcze i warunki oświetleniowe na etapie wegetacji, hodowcy nasion marihuany mogą zapewnić pomyślny wzrost i rozwój w zdrowe, mocne okazy

Zarządzanie wzrostem i techniki przycinania

Na etapie wegetatywnym uprawy nasion konopi ważne jest kontrolowanie wzrostu roślin i stosowanie odpowiednich technik przycinania. Ten etap jest kluczowy dla ustanowienia mocnego fundamentu dla zdrowych roślin, zanim wejdą one w fazę kwitnienia.

Oto kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę przy zarządzaniu technikami wzrostu i przycinania:

Kontrola wysokości

Aby uzyskać równy baldachim i zmaksymalizować przenikanie światła przez roślinę, konieczne jest kontrolowanie wysokości. Można tego dokonać różnymi metodami, takimi jak topping, FIMing lub stosując techniki treningu o niskim naprężeniu (LST), takie jak zginanie lub wiązanie gałęzi.

Usuwanie niepożądanego wzrostu

Na tym etapie należy usunąć wszelkie niepożądane narośla, szczególnie dolne gałęzie lub nadmierne ulistnienie, które utrudnia dopływ światła do niższych partii roślin. Przycinanie tych obszarów skieruje energię w stronę górnych części roślin, promując w ten sposób zdrowszy wzrost.

Stymulowanie rozgałęzień bocznych

Zachęcanie do bocznego rozgałęziania pomaga tworzyć bardziej krzaczaste, bardziej produktywne rośliny; można to osiągnąć poprzez strategiczne przycięcie głównego pnia lub uszczypnięcie końcówek gałęzi. Stymulowanie rozgałęzień bocznych zwiększa również liczbę potencjalnych miejsc pąków, co ostatecznie prowadzi do wyższych plonów.

Przepływ powietrza

W fazie wegetatywnej przepływ powietrza jest ważny, aby zapobiec pleśni, pleśni i innym chorobom. Przycięcie nadmiaru liści i zapewnienie wystarczającej przestrzeni między roślinami pozwala na lepszą cyrkulację powietrza, co zmniejsza problemy związane z wilgocią.

Techniki szkoleniowe

W celu optymalizacji przestrzeni i dystrybucji światła można zastosować techniki szkoleniowe, takie jak Screen of Green (SCROG) lub Sea of ​​Green (SOG). Metody te obejmują użycie ekranów lub wielu mniejszych roślin w celu stworzenia równego baldachimu, dzięki czemu rośliny rosną bardziej równomiernie i lepiej wykorzystują światło.

Skutecznie zarządzając wzrostem i stosując odpowiednie techniki przycinania na etapie wegetatywnym, hodowcy konopi mogą poprawić ogólny stan zdrowia, strukturę i potencjał plonowania swoich roślin.

Typowe problemy w fazie wegetatywnej – rozpoznanie i rozwiązanie

Na etapie wegetatywnym uprawy nasion konopi indyjskich występują typowe problemy, które należy rozpoznać i którymi należy się zająć. Identyfikując te problemy na wczesnym etapie, hodowcy mogą podjąć niezbędne kroki, aby zapewnić zdrowy wzrost roślin, a także zmaksymalizować plony. Poniżej przedstawiono kilka typowych problemów występujących na etapie wegetatywnym wraz z możliwymi rozwiązaniami:

Niedobory składników odżywczych

Niedobory składników odżywczych mogą objawiać się żółknięciem lub przebarwieniem liści, zahamowaniem wzrostu i złym ogólnym zdrowiem roślin. Ważne jest zapewnienie zbilansowanych składników odżywczych, zgodnie z ich potrzebami na różnych etapach rozwoju, ale także przeprowadzanie regularnych badań gleby/wody w celu wykrycia ewentualnych niedoborów, co pomoże odpowiednio dostosować pożywkę.

Nadmierne lub niedostateczne podlewanie

Nadmierne lub niedostateczne podlewanie może między innymi powodować gnicie korzeni, blokadę składników odżywczych, co negatywnie wpływa na zdrowie roślin. Często sprawdzaj poziom wilgoci w glebie/podłożu uprawowym, a następnie odpowiednio podlewaj, zapewniając jednocześnie dobry system drenażowy, tak aby korzenie nie znajdowały się w podmokłych warunkach ani nie wysychały zbytnio.

Lekki stres

Niewystarczające/nadmierne światło w fazie wegetatywnej stresuje rośliny konopi; niewystarczające światło prowadzi do wydłużonych, słabych pędów, natomiast nadmierne światło powoduje oparzenia/wybielanie liści. Dostosuj odległość między światłami i roślinami lub użyj technik cieniowania, aby zoptymalizować poziom światła.

Wahania temperatury i wilgotności

Wahania temperatur/poziomów wilgotności mogą zahamować wzrost, sprawić, że rośliny będą bardziej podatne na szkodniki/choroby itp. Utrzymuj stabilną temperaturę i wilgotność w zakresie zalecanym do uprawy konopi indyjskich; W razie potrzeby można zastosować wentylatory wentylacyjne i urządzenia kontrolujące wilgotność.

Szkodniki i choroby

Szkodniki/choroby mogą szybko rozprzestrzeniać się w uprawach, jeśli nie są kontrolowane wystarczająco wcześnie, szczególnie na tym etapie, gdy rośliny są jeszcze młode i delikatne. Regularnie sprawdzaj je pod kątem oznak, takich jak żółknięcie liści, plamy lub nieprawidłowy wzrost, a następnie zastosuj odpowiednie metody zwalczania szkodników, takie jak organiczne środki owadobójczedes lub wprowadzenie pożytecznych drapieżników.

Rozpoznając te typowe problemy na etapie wegetatywnym, hodowcy konopi będą w stanie zapewnić zdrowy wzrost, który stanowi podstawę udanego cyklu uprawy.

Wniosek

Z tego, co zostało omówione na temat fazy wegetatywnej w uprawie nasion konopi, jasno wynika, że ​​ten etap jest bardzo istotny dla określenia późniejszego wzrostu roślin. Dlatego poprzez zapewnienie korzystnych warunków środowiskowych w połączeniu z właściwym odżywianiem i oświetleniem w tym okresie; należy spodziewać się zdrowego, energicznego wzrostu wegetatywnego. Dodatkowo zrozumienie znaczenia przycinania, treningu, a także utrzymywania stałego cyklu światła w tej fazie może znacząco wpłynąć na ostateczną wydajność/jakość pąków marihuany zebranych w fazie dojrzałości. W miarę jak ludzie dowiadują się coraz więcej o różnych aspektach związanych z rozwojem roślin na różnych jego etapach, w tym między innymi o tych wymienionych powyżej; z pewnością z roku na rok będą coraz lepsi w produkcji wysokiej jakości upraw chwastów.